Basiscursus Elektrotechniek :

Doelgroep : Mensen die in hun dagelijkse praktijk zijdelings of meer met elektrotechniek van doen hebben en zich wat algemeen breder willen oriënteren en derhalve een brede training wensen met een beperkte diepgang.

Duur : 12 avonden van 18.30 tot 21.15 uur.

Beknopte inhoud :

- de begrippen spanning, stroom, energie en vermogen.
- verschillen tussen en toepassingen van gelijkspanning en wisselspanning
- de wet van Ohm en de wet van Kirchhoff.
- de meterkast met al haar componenten.
- serieschakeling en parallelschakeling van weerstanden en lampen.
- spanningsverliezen en de risico’s van warmteontwikkeling.
- symbolen in de elektrotechniek
- de componenten spoel en condensator met hun toepassingen.
- relais en relaisschakelingen.(schema’s lezen en begrijpen)
- transformatoren en gelijkrichterschakelingen
- éénfase motoren en bijbehorende schema’s en schakelingen.
- driefase motoren en bijbehorende schema’s en schakelingen


Kenmerken :

* de cursus wordt ondersteund door een zeer ruim assortiment aan praktijkmiddelen.
* de cursist kan een flink deel van de tijd besteden aan aansluiten bedraden, monteren, meten en solderen.
* het programma vormt een leidraad; vanwege de vele mogelijkheden wordt gemakkelijk op de behoefte van de cursist ingegaan.

 

 

 

 

------------------------------ Vervolgcursus Elektrotechniek : zie programma indeling !!

 

 

Als vervolg op de basiscursus is een breed scala aan mogelijkheden beschikbaar. Uit de 12 blokken van de programma-indeling kan men al naar gelang de behoefte een keuze maken. Deze keuze kan betrekking hebben op zowel een verbreding als een verdieping. Op basis van wat de wensen zijn is wordt aan de hand van een intakegesprek een programma met planning gemaakt. Vanwege de ruime beschikbare outillage is het ook mogelijk om een deel van de cursus op locatie uit te voeren. Het is niet nodig om eerst het basistraject te volgen; men kan uiteraard ook direct een keuze maken uit het programma. De cursussen worden standaard afgesloten met een eindtoets, gevolgd door de uitreiking van een certificaat. Hierop staat gedetailleerd vermeld wat de cursus inhoudelijk heeft omvat.

Additional information