- Elementaire weergave
van de principes van de
Elektrotechniek en de onderliggende natuurkundige
wetmatigheden.

- De EPM's (educatieve praktijk modellen) zijn uitgevoerd
in solide doorzichtig acrylaat zodat de cursist overal op,
in en door kan kijken.

- De EPM's
zijn zodanig ontworpen dat er eenvoudig
meerdere diepgangen te maken zijn.

- De EPM's bieden voor de cursist een hoge mate van
zelfstudie, zelfwerkzaamheid en inzichtelijkheid.

- Elke EPM is voorzien van een complete documentatieset
met daarin :

*
gebruiksaanwijzing
* leerdoelen
* veiligheidsinstructies
* gedetailleerde werkopdrachten

- Elke EPM wordt vervaardigd in eigen mechanische
werkplaats en technische ontwikkelruimte.

- Verzorging van Demo's, lessen en trainingen, zowel in eigen
praktijkruimte als op locatie.

 

Additional information