(klik op een afbeelding om hem te vergroten)Een unit om de motoraansluitingen van een 3 fasen motor te vinden als alleen de 6 spoeluiteinden beschikbaar zijn.

 

Van een willekeurige standaard 3 fasen motor is het aansluitblok verwijderd en zijn de 6 draden naar buiten uitgevoerd. Rechts naast de motor bevinden zich 2 aansluitdozen die het klemmenbord moeten voorstellen. De gele bussen aan de zijkant van de doos corresponderen met de bovenste aansluitbussen. De groene, rode en gele aansluitbussen boven op de doos corresponderen resp. met de u, v en wspoel. De spoelen van een 3 fasen motor kunnen naar buiten zijn uitgevoerd op zowel de linker als de rechteraansluitdoos (beide komen voor). Met een speciale doch eenvoudige meetmethode en met logisch redeneren m.b.v. spoelwikkeling en opgewekt magnetisme kan men de motor op de juiste wijze op het 3 fasen net aansluiten. In de praktijk heeft bijna elke motor een reeds aangesloten klemmenbord; echter deze methodiek geeft een goed inzicht in wat er nu precies gebeurt binnen in zo’n motor.

 

 

Een unit om gedrag en eigenschappen van diverse aardlekschakelaars te controleren en te onderzoeken.

 

 

Met deze unit kan het afschakelgedrag van aardlekschakelaars worden gecontroleerd en onderzocht. Men kan de aardlek zodanig aansluiten dat er geen verschil bestaat tussen heengaande en teruggaande stroom; de aardlek zal dan niet afschakelen. Er kan met deze unit eenvoudig een verschilworden gemaakt tussen beide stromen door een weerstand in het circuit te schakelen.Het gedrag van aardlekschakelaars bij ohmse belastingen is doorgaans goed voorspelbaar; het wordt echter anders wanneer er lange leidingen worden toegepast in combinatie met inductieve en capacitieve belastingen. Door allerlei combinaties in dit meetcircuit op te nemen krijgt men een goed inzicht in een groot aantal aspecten op het gebied van aarlekschakelaars.

 

 

Een motor – generator combinatie met een breed pakket aan meetmogelijkheden.

 

 

Deze combinatie biedt een zeer grote variatie aan meetmogelijkheden en alle aspecten die hiermee samenhangen worden hiermee inzichtelijk gemaakt. (beperkte en/of meer diepgang eenvoudig mogelijk).

 


Midden voor zien we de 3 fasen motor (links) en de gelijkstroommotor welke als generator is geschakeld,
Linksboven de 2 kanaals scope waarmee de spanning kan worden bekeken die de frequentieregelaar afgeeft en de spanning die de generator afgeeft,
Linksonder de frequentieregelaar waarmee de driefase motor wordt aangedreven (hoe gaat de vermogensoverdracht bij andere frequenties )
Rechts naast de frequentieregelaar de true RMS multimeter voor de opgenomen motorstroom, (het belang van een true RMS meting wordt hierbij duidelijk),
Rechts naast de scopemeter een wattmeter voor het opgenomen motorvermogen (in hoeverre deze goed reageert op het uitgangssignaal van een frequentieregelaar wordt hier duidelijk),
Midden achter een regelbare gelijkspanningsvoeding voor bekrachtiging van stator- of rotorwikkeling van de gelijkstroommachine die hier dus als generator wordt toegepast. (wat kun je met een gelijkstroommachine).
Rechts naast de generator een regelbare belasting d,m,v, bijschakelen /afschakelen van lampen (of een variabele weerstandsbelasting),
Rechts naast de voeding een   V-meter, A-meter en wattmeter voor de afgegeven generatorspanning,
Rechtsboven een wattmeter ter controle van het afgegeven generatorvermogen.

 

 

Een basis opstelling voor onderzoek van de begrippen faseverschuiving en blindvermogen.

 

 

Deze combinatie biedt een   grote variatie aan meetmogelijkheden en alle aspecten die hiermee samenhangen worden hiermee inzichtelijk gemaakt. (beperkte en/of meer diepgang eenvoudig mogelijk).

 

Links zien we de variac met scheidingstrafo.
Rechtsvoor een bord met diverse vermogensweerstanden en condensatoren.
Multimeters voor de diverse spanningen ( voeding, spanning over R en C )
Een ampèremeter voor stroommeting door R en C
Een wattmeter voor het opgenomen wattvermogen.
Aan de rechterkant een 2-kanaals oscilloscoop waarmee diverse faseverschuivingen zichtbaar worden.
Midden boven enkele KWh meters ter controle van de vermogensmeting.
Begripsvoorstelling van wattvermogen, blindvermogen en schijnbaar vermogen en het verschil tussen condensatoren voor gelijkspanning en wisselspanning.

 

 

Een oefenbord voor een automatische ster-driehoekschakeling. (incl. omkeerschakeling)

 

 

In deze unit is het stuurstroomgedeelte overzichtelijk uitbedraad op klemmenstroken.
Het ster-driehoek gedeelte en het omkeergedeelte zijn goed te onderscheiden en afzonderlijk te testen.
Eenvoudig te demonteren en opnieuw te bedraden.
De tijdfunctie is te maken met een pneumatisch hulprelais en afzonderlijk tijdrelais.
Het hoofdstroomcircuit wordt via de relais uitbedraad op de klemmenstrook rechtsvoor, evenals de (24V) driefasenmotor.
Met gebruikmaking van de schema’s voor stuurstroom en hoofdstroom wordt het geheel op eenvoudige inzichtelijk.

 

 Dit is een greep uit het assortiment wat zich uitstrekt van de micro-elektronica tot aan de vermogenselektronica en van de zwakstroomtechniek tot aan de energietechniek. 

 

 

EDUTEMO :

Verzorging van demo's, lessen en trainingen, zowel in eigen praktijkruimte als op locatie.

 

 

 

Terug naar boven

Additional information