(klik op een afbeelding om hem te vergroten)Een meet-unit voor aardlekbeveiliging en stroomstelsels.

 

 


* In het midden bevindt zich de driefasentrafo voor de opwekking van 3 x 400V met nul.
*     Aan de rechterzijde is een meterkast nagebootst met hoofdzekering, hoofdschakelaar, 2x aardlekschakelaar en enkele afgaande groepen.
*     De bedrijfsaarde is middenvoor naar beneden “gesimuleerd”.
*    De aardverspreidingsweerstand is middels een fysieke weerstand te zien en te wijzigen.
*     Linksboven de profitester waarmee alle belangrijke eisen kunnen worden getest.(inwendige netweerstand, aardverspreidingsweerstand, isolatieweerstand, uitschakeltijd en uitschakelstroom van aardlekschakelaars, e.d.
*     Linksvoor diverse opengewerkte installatieautomaten en aardlekschakelaars t.b.v. de uitleg van de functie en werking.
*     Diverse stroomstelsels kunnen hiermee worden gesimuleerd (TT, TN etc.)
*     De metingen worden uitgevoerd aan de hand van de NEN 1010 en de NEN 3140. Met deze unit zijn alle eisen welke van toepassing zijn op de veiligheidsaspecten van laagspanninginstallaties na te meten en te begrijpen.

 

 

Enkele oefenborden voor een breed scala aan relaisschakelingen.

 

 


* Op deze borden zijn alle inwendige relaiscontacten overzichtelijk uitgevoerd naar aansluitbussen.
* De terugverende drukknoppen met “maak” en “verbreekfunctie” en de diverse lampen zijn eveneens op deze wijze uitgevoerd.
* Het onderscheid tussen relais voor gelijkspanning en wisselspanning wordt hier duidelijk.
* Een breed scala aan relaisschakelingen kan hiermee worden gebouwd en getest.
* Het lezen en begrijpen van relaisschema’s is hierbij een belangrijk onderdeel, evenals het systematisch foutzoeken van storingen.

 

 

Oefenopstelling voor een CV vloerverwarmingssschakeling met zone verdeling

 

Met deze oefenopstelling wordt een schakeling gebouwd voor een vloerverwarmings-schakeling die gestuurd wordt per zone (vertrek of ruimte). 

 

 

* In deze opstelling worden 2 ruimtes onafhankelijk van elkaar verwarmd.
* Elke ruimte heeft :
         -    zijn eigen thermostaat (linksvoor en rechtsvoor)
         -    zijn eigen relais (midden voor)
         -    zijn eigen stuurklep voor het watercircuit midden achter)
* Voor beide vertrekken geldt één circulatiepomp (rechts naaast de voeding)   
* Rechtsachter bevindt zich het gasregelblok met een 24V voeding.
* Rechtsmidden is de ketelthermostaat die de gastoevoer moet uitschakelen bij een te hoge keteltemperatuur. (ca. 85 ºC)
* Daaronder de zgn. droogkookbeveiliging of waterdrukbeveiliging die de gastoevoer moet uitschakelen bij te weinig waterdruk in het circuit.
* In de praktijk werken de circulatiepompen op 230V en geldt er meestal 24V voor de relais, stuurkleppen en gasregelblok.
* DSe combinatie van theoretische uitleg, bijbehorende schema’s en fysiek zelf bouwen bevordert op een efficiënte manier de inzichtelijkheid.

 

 

Gedrag en eigenschappen van spoelen ; transformatorwerking

 

Met deze meetopstelling is een breed scala aan experimenten mogelijk waarmee op een duidelijke manier inzicht wordt gekregen in het gedrag en eigenschappen van de component “spoel”  of “zelfinductie”.

 

* Op de voorgrond 2 grote en 2 kleine spoelen; hiermee kunnen diverse inductieverschijnselen worden bestudeerd.(met behulp van een galvanometer, magneetnaalden en magneten).
* Door diverse soorten kernmateriaal (hier niet afgebeeld) te gebruiken kan men onderzoeken hoe een magnetisch veld zich gedraagt.
* Op de unit boven bevinden zich 3 transformatoren die eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en weer kunnen worden opgebouwd; hiermee wordt de werking van de transformator inzichtelijk.
      links :          een dubbelzijdig type
      midden :          een enkelzijdig type
      rechts:          een driefase type
* Met de oscilloscoop kan worden bekeken of en in hoeverre en faseverschil bestaat tussen primaire en secundaire kant(en).
* Door de trafo’s gering te belasten kan men onderzoeken in hoeverre de kernopbouw en het kernmateriaal van invloed zijn op de spanningsoverdracht en vermogensoverdracht.
* Als aanvulling hierop kunne aan diverse bestaande trafo’s de metingen worden gedaan die bekend staan als de nullastproef en de kortsluitproef.

 

 

Meetopstelling voor éénfase en driefase gelijkrichting

 

Met deze opstelling worden alle aspecten die te maken hebben met gelijkrichting op een duidelijke en efficiënte wijze belicht.

 

* Linksvoor een unit voor het verkrijgen van zwevende driefase spanningen
* In het midden een blok met diverse brugcellen en diodes met daaronder diverse industrie-uitvoeringen van brugcellen.
* Rechts van het midden enkele driefase gelijkrichters naar aansluitbussen uitgevoerd met daarachter een weerstandsbelasting om de rimpelspanning te kunnen zien en meten.
* Linksachter een unit met trafo, diodes en condensatoren om geheel zelf op te bouwen.
* De metingen omvatten :
         -     het doormeten van diodes met analoge en digitale meters.
         -     de E1 schakeling  (éénfase enkelzijdig)
         -     de B2 schakeling  (éénfase dubbelzijdig)
         -     de M3 schakeling (driefase enekelzijdig)      
         -     de B6 schakeling (driefase dubbelzijdig)      
         -     de rol en invloed van afvlakcondensatoren
         -     zichtbaar maken van relevante info op de oscilloscoop

 

 Dit is een greep uit het assortiment wat zich uitstrekt van de micro-elektronica tot aan de vermogenselektronica en van de zwakstroomtechniek tot aan de energietechniek. 

 

 

EDUTEMO :

Verzorging van demo's, lessen en trainingen, zowel in eigen praktijkruimte als op locatie.

 

 

 

Terug naar boven

Additional information