(klik op een afbeelding om hem te vergroten)Gedrag van een condensator m.b.t. opladen en ontladen

Dit is een basismodule om het oplaadgedrag en ontlaadgedrag te bestuderen van een zgn. RC combinatie (weerstand – condensator combinatie)

*     Aan de linkerkant een bordje met diverse weertanden en condensatoren waarmee vele RC combinaties gemaakt kunnen worden, zowel serie als parallel.
*     Met de meter links wordt de spanning over de weerstand gemeten en met de meter rechts de spanning over de condensator
*     Onder de meters een bordje met diverse schakelaars en een lampje.
*     De RC combinatie is zo gekozen dat de wijzeruitslagen rustig kunnen verlopen zodat het gedrag goed te bestuderen is.
*     De toepassing van RC combinaties heeft een zeer groot toepassingsgebied binnen de elektrotechniek.

 

 

 Een oefenbord voor de basisfuncties “AND, NAND, OR en NOR”

 

 

Met deze module kan men op eenvoudige wijze inzicht krijgen in hoe deze basisfuncties werken; kennis hiervan ligt ten grondslag aan de ongelooflijke complexheid van de huidige digitale techniek.

*     In meest elementaire vorm worden de AND en NOR gemaakt met weerstanden, diodes. Voor de NAND en NOR is een transistor van toepassing. (middelste plaat)
*     De componenten zijn op de plaat daaronder naar aansluitbussen uitgevoerd.
*     Een logische 1 en 0 wordt eenvoudig met schakelaars gemaakt en de aanduiding wordt met een LED aangegeven op de onderste plaat.
*     Op de bovenste plaat (met de gele bussen) kan een IC worden geplaatst dat één of meer van deze functies bevat. Door de zeer gemakkelijke bereikbaarheid van de IC aansluitingen zijn de functies ook eenvoudig hier mee te maken.
*     Het zwarte kastje rechts bevat niet meer dan een weerstand, 2 schakelaars en een lampje, en hiermee zijn alle 4 basis functies N(and) en N(or) ook analoog te maken en kan iemand de voordelen van digitale techniek beter begrijpen.

 

 

Basismodule : spoelen in magnetisch veld leidt tot een draaiend geheel.

Deze module is opgebouwd met de elementaire delen spoelen, magneten, commutator en sleepringen. Deze onderdelen(behalve de magneten)zijn allemaal op één lange as aangebracht.

*     De spoelen zijn geplaatst tussen sterke permanente magneten die eenvoudig in en uit te nemen zijn waardoor ook de polen gemakkelijk te verwisselen zijn.
*     Beide delen, links en rechts zijn afzonderlijk als motor te schakelen maar kunnen ook samenwerken.
*     De spoeleinden zijn uitgevoerd naar zowel de commutator als naar de 2 sleepringen links en rechts waardoor het geheel kan draaien op gelijkstroom via de commutator en op een laagfrequente) wisselstroom.
*     Ook kan met de oscilloscoop worden bekeken welke spanningsvorm een spoel opwekt als deze draait in een magnetisch veld.
*     Dit model bevat een groot aantal basisprincipes en werken ermee leidt ongetwijfeld tot een efficiënte begripsvorming.

 

 

 Werken met de basiscomponenten Transistor, thyristor, triac en spanningsregelaar

 

 

  Met deze modules kan men alle basismetingen uitvoeren met de componenten Transistor,
Thyristor, Triac, FET en Spanningsregelaar.

*     De aansluitingen van de componenten zijn goed toegankelijk naar (standaard 4mm) aansluitbussen uitgevoerd. De componenten zijn eveneens gemakkelijk uitwisselbaar.
*     Symbolen, aansluitingen, principewerking en toepassingsgebied van dit soort componenten.
*     Deze componenten kunnen snel en gemakkelijk in een meetopstelling worden opgenomen waardoor een groot aantal metingen mogelijk is, ook in combinatie met relais.
*     De metingen beginnen vanaf zeer eenvoudig tot aan redelijke diepgang.

Werken en oefenen met dit soort basisschakelingen geeft snel en doelmatig inzicht in het enorme toepassingsgebied van deze componenten.

 

 

Een unit voor een regelbare gestabiliseerde spanning


Deze unit bevat een diverse aspecten voor het maken van een gelijkspanning die zowel regelbaar als
gestabiliseerd is. Het bereik loopt van 5V tot 40V bij een max. stroom van 5A.

*     De unit is eenvoudig zelf te bedraden van schema.
*     Gelijkrichting en afvlakking worden hier weer herhaald.
*     Diverse soorten spanningsregelaars komen aan de orde.
*     Principe van de regelbare spanningsregelaar.
*     Dimensionering van de diverse onderdelen.
*     Warmteontwikkeling en koeling zijn belangrijke punten (hotspotmeting)
*     Meting van de kwaliteit van de gelijkspanning m.b.v. de oscilloscoop en zodoende de grenzen opzoeken voor een goed bereik.

 

Dit is een greep uit het assortiment wat zich

uitstrekt van de micro-elektronica tot aan de vermogenselektronica en van de zwakstroomtechniek tot aan de energietechniek.

EDUTEMO :

Verzorging van demo's, lessen en trainingen, zowel in eigen praktijkruimte als op locatie.

Terug naar boven

Additional information