1 Spanning, stroom, energie en vermogen
 soorten gelijkspanning/stroom en soorten wisselspanning/stroom
 opwekking van wisselspanning
 weerstand van geleiders
 warmteontwikkeling bij stroomdoorgang
 herkomst van het begrip PK
 relatie tussen vermogen en energie
 breed scala aan (meet)schakelingen

2 Basis componenten Elektrotechniek
Voor onderstaande componenten geldt een zeer grote diversiteit
aan uitvoeringen en toepassingen:
 weerstand
 condensator
 spoel
 diode
 breed scala aan praktische schakelingen

3 Relaistechniek
 symbolenleer
 gelijkstroomrelais- en wisselstroomrelais
 magneetschakelaars ofwel contactor
 specifieke relais( tijdrelais)
     (spanningsbewakingsrelais)
     (reedrelais)
     (relais met en zonder vonkblussing)
     (printrelais en vermogensrelais)
     (solid state relais)
 breed scala aan praktische schakelingen

4 Transformatoren en gelijkrichters
 principe en werking (kern, magnetisme, flux, ….)
 éénfase trafo’s
 driefase trafo’s
 specifieke trafo’s
 diodes en brugcellen
 éénfase en driefase gelijkrichting
 breed scala aan praktische schakelingen

5 Eektromotoren
 principe en werking (relatie magnetisme en stroom)
 gelijkstroommotor
 éénfase wisselstroommotor (inductie, universeel)
 drie fase wisselstroommotor
 servo- en stappenmotoren
 hoofdstroom- en stuurstroomschakelingen
 metingen bij nullast en belasting
 breed scala aan praktische schakelingen

6 Installatietechniek
 NEN 1010 , NEN 3140
 symbolenleer
 licht- en krachtinstallaties
 aardingsmethodieken en metingen
 Kwh aansluiting en energiemeting
 bliksembeveiliging
 invloed hogere harmonischen
 keuring en oplevering van laagspaningsinstallaties

7 Vervolg componenten Elektrotechniek
 transistor
 thyristor
 diac en triac
 igbt
 PTC / NTC
 VDR / LDR
 breed scala aan praktische schakelingen

8 Sensor techniek
 NPN en PNP techniek
 2 en 3 draads uitvoeringen
 inductieve en capacitieve toepassingen
 breed scala aan praktische schakelingen

9 Verlichtingstechniek
 begrippen lux en lumen
 gloeilampen, TL lampen, gasontladingslampen
 LED techniek
 spaarlampen
 breed scala aan praktische schakelingen/metingen

10 Digitale techniek / inleiding PLC techniek
 basiscomponenten (and, nand, or, nor, xor, . . .)
 talstelsels (binair en hexadecimaal)
 basisschakelingen en vervolg
 ladderdiagram, funktieblokdiagram
 basisprogrammering

11 Paneelbouw
 toegepaste componenten
 klemtechniek
 bedradingstechniek
 afwerking en codering

12 Meet- en regeltechniek
 principes van meten van temperatuur, druk, flow, niveau en toerental.
 transmitters 0 t/m 10V en 4 t/m 20 mA
 begrippen tijdconstane, versterkingsfaktor, prop.,
      band, setpoint, procesvalue, . . .
 1e en 2e orde systemen
 kleptechnologie
 gedrag en werking van P, PI en PID regelaars
 regelkringen en terugkoppeling
 servo techniek

 

Terug naar boven

Additional information