Instellingen en scholen die onderwijs verzorgen
binnen het vakgebied van de Natuurkunde en de
Elektrotechniek.

 Bedrijven die voor hun medewerkers "in company"
trainingen verzorgen en daartoe een eigen middelen
bestand wensen.

 Mensen die op een bepaald vakgebied meer kennis en
ervaring willen opdoen en geen gebruik wensen/kunnen
maken van daartoe geëigende opleidingsinstituten.

Additional information